POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Scopul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal:
1.1. Prin prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, societatea HEBER CONCEPT S.R.L., societate cu sediul in  Str. Nicolae Balcescu nr. 19, Bl. 23, Sc. A, Ap. 14, Bals, Jud. Olt, J28/1181/2017, cod unic de inregistrare fiscala RO38342817, prin reprezentantii sai legali, are ca scop sa aduca la cunostinta clientilor sai faptul ca activitatea desfasurata  se desfasoara in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date (modificata si completata).
1.2. Societatea HEBER CONCEPT S.R.L. administreaza datele cu caracter personal furnizate de clientii sai (denumite si “persoane vizate”) in conditii de deplina siguranta si numai pentru scopurile specificate.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care societatea HEBER CONCEPT le prelucreaza:
2.1. Pentru realizarea activitatii specifice obiectului sau de activitate si pentru prestarea serviciilor oferite de catre societatea HEBER CONCEPT S.R.L. prin intermediul site-ul www.dress24.ro, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, e-mail, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit site-ul), informatii care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor.
2.2. Pentru desfasurarea activitatii de vanzari on-line, pentru administrarea conturilor aferente clientilor HEBER CONCEPT S.R.L., pentru transmiterea de informatii si de solutionare de reclamatii formulate de client, pentru desfasurarea de activitati de cercetare si/sau efectuarea de studii de piata sau de statistica, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, telefon, adrese de livrare.
2.3. Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitati de promovare a serviciilor furnizate de HEBER CONCEPT S.R.L., de desfasurarea a companiilor promotionale, de transmiterea de buletine informative si newslettere, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor si clientilor HEBER CONCEPT S.R.L., pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, telefon, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), preferinte.
De asemenea, in cadrul campaniilor promotionale, pentru identificarea castigatorilor, HEBER CONCEPT S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal.
2.4. Pentru desfasurarea activitatii de relationare si informare a clientilor cu privire la evaluarea serviciilor oferite de HEBER CONCEPT S.R.L., precum si pentru activitatea desfasurata in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si furnizate, activitate desfasurata prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii si/sau a Departamentului Comercial, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, telefon, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), obisnuinte, preferinte, comportament, precum si alte date care pot rezulta din evaluarea de catre client a serviciilor oferite.
2.5. In cazul unor categorii de date, precum nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, e-mail, furnizarea acestora este este obligatorie pentru intocmirea documentelor de transport aferente serviciilor de livrare ale firmelor de profil, consecintele refuzului de a le furniza determinand imposibilitatea societatii noaste de a furniza produsele comandate.
2.6. In cazul in care un utilizatorul viziteaza site-ul www.dress24.ro, chiar daca acesta nu achizitioneaza nici un produs, este posibil ca HEBER CONCEPT S.R.L. colecteze adresa de IP si informatii despre sistemul de operare a computerului utilizat de candidat la momentul accesarii site-ului, browser-ul folosit, versiunea aplicatiei, setarile de limba, paginile web accesate de candidat.In situatia in care un candidat foloseste un telefon mobil, HEBER CONCEPT poate colecta date care identifica aparatul folosit, setarile specifice, caracteristicile aparatului. Cand un vizitator viziteaza/(cumpara unul sa mai multe produse), HEBER CONCEPT colecteaza informatii cu privire la website-urile de pe care a a ajuns pe site-ul www.dress24.ro, precum si mijloacele utilizate pentru utilizarea acestuia.

3. Scopurile colectarii si prelucrarii datele cu caracter personal
3.1. HEBER CONCEPT S.R.L. colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor sai pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:  
a) realizarea serviciilor furnizate de HEBER CONCEPT S.R.L., implicit prin intermediul site-ul www.dress24.ro, precum si administrarea acestor servicii;
b) desfasurarea de activitati comerciale de vanzare de produse, administrarea conturilor clientilor, efectuarea de cercetari si studii de piata, efectuarea de statistici;
c) desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate cu privire la serviciile oferite de HEBER CONCEPT S.R.L., desfasurarea de campanii promotionale, de transmiterea de buletine informative si newsletter, desfasurarea activitatii de urmarire si de monitorizare a vanzarilor;
d) desfasurarea de activitati de relationare cu clientii, de informare a clientilor cu privire la serviciile oferite si efectuate, inregistrarea si solutiionarea de reclamatii, imbunatatirea calitatii serviciilor;
e) In scop probatoriu, in legatura cu activitatile de mai sus si cu activitatea de arhivare, asa cum aceasta a fost prezentata la Art.2.5.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal
4.1. HEBER CONCEPT S.R.L. poate dezvalui datele cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:
a) subcontractorilor si agentilor HEBER CONCEPT S.R.L. (prestatori de servicii de posta si curierat care
desfasoara activitati in numele HEBER CONCEPT S.R.L., in baza contractelor incheiate cu societatea HEBER CONCEPT S.R.L.), cu respectarea acestora a confidentialitatii, acestia garantand ca datele cu character personal prelucrate sunt pastrate in siguranta, iar furnizarea acestora se realizeaza doar in conformitate cu legislatia aplicabila, in vigoare;
b) prestatori/furnizori de servicii (de marketing, bancare, alte servicii), precum si alti destinatari (Politie, instante de judecata, Parchet, autoritati, alte organe ale Statului), care au rolul de a asista HEBER CONCEPT S.R.L. in prelucrarea de date personale, in calitate de Imputerniciti, asistare care se realizeaza doar in limitele dispozitiior legale aplicabile si/sau ca urmare a existentei unor cereri in mod expres formulate cu privire la datele personale prelucrate.

5. Prevederi speciale legate de minori
5.1. In activitatea desfasurata, HEBER CONCEPT S.R.L. nu are ca scop direct prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. In acest sens, HEBER CONCEPT S.R.L. acorda o atentie deosebita acetor date, asigurandu-se ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza doar in conformitate cu prevederile legale si doar in cazuri strict si limitativ determinate. In acest sens, HEBER CONCEPT S.R.L.:
-nu efectueaza activitati de marketing direct fata de minori;
-nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani sa comande de pe www.dress24.ro;
-nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani sa participe la concursuri sau campanii, decat daca aceasta se realizeaza prin intermediul reprezentantul legal sau tutorele minorului, actionand in numele acestuia;
-permite comadarea si achizitionarea de servicii, doar prin acordul primit expres din partea reprezentantului sau legal sau al tutorelui sau;
5.2. Orice persoana care furnizeaza date personale prin intermediul site-ului www.dress24.ro garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
6.1. Durata prelucrarii datelor cu character personal va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a persoanei vizate, in conformitate cu prevederile Art.15/ Alin.2 din Regulamentul UE 679/2016.
6.2. HEBER CONCEPT S.R.L. poate stoca date cucaracter personal pe durata determinate de lege, in scop probatoriu si de arhivare, precum si pentru realizarea de activitate de statistica, efectuarea de cercetare si studii de piata, administrarea conturilor clientilor.
6.3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/clientilor HEBER CONCEPT este de maxim 1 (un) an calculat de la data la care HEBER CONCEPT a accesati sau achizitionat produse de pe site-ul www.dress24.ro

7. Alte prevederi
7.1. Prin citirea prezentei Politici de prelucrarea a datelor si prin bifarea aferenta a casutelor puse la dispozitia clientilor in acest sens, acestia iau la la cunostinta de faptul ca societatea HEBER CONCEPT S.R.L. garanteaza acestora drepturile prevazute de legea aplicabila, respectiv:
a) dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile legii;
b) dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal furnizate;
c) dreptul de interventie al persoanei vizate asupra datelor sale cu caracter personal;
d) dreptul persoanei vizate de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
e) dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelorsale  personale;
f) dreptul persoanei vizate de a solicita rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile  legii;
e) dreptul persoanei vizate de a se adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari prevederilor legale aplicabile datelor personale.
7.2. Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi trimitand o notificare pe adresa
societatii HEBER CONCEPT S.R.L. sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.dress24.ro.
7.3. Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa societatii HEBER CONCEPT S.R.L. sau prin accesarea formularului de c
ontact de pe site-ul www.dress24.ro.
7.4. La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu caracter personale, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
7.5. In cazul in care o persoana vizata s-a abonat la newsletter-urile HEBER CONCEPT, acesta se poate dezabona oricând dand clic pe link-ul “Dezabonare” inclus in fiecare newsletter.